Om oss

Elverum Rifleklubb 

Org nr :         994 180 010

Bankkonto : 1822.30.55547

SWIFT :         SPRN022

IBAN:             N02918223055547


Klubben ble stiftet 15 des 1979, men formelt godkjent som klubb tilknyttet Hedmark skytterkrets og Norges skytterforbund jan 1980.

Klubben driver fortrinnsvis med rifleskyting, men tar også imot medlemmer som vil skyte og delta i flere grener. 

Baner

10m og 15m baner leies av Elverum skytterlag

50m og 300m baner leies av forsvaret på Terningmoen. 

Historikk

Klubben startet opp med voldsom kraft og hadde sammen med etableringen av Idrettstroppen på Terningmoen et voldsomt løft de første årene. Med to deltagere i OL i 1988 sier det seg selv at det var mye oppmerksomhet rundt den nye klubben de første årene. Skytterne flyttet så ut for studier jobb og det meste falt i ro i perioden 1988 - 1992. 

Elverum fikk tilført mange nye medlemmer og en viss restart kom på plass da med fokus på 300m skytingen.

I 1998 kom Olav Elden inn i bildet og det ble satt i gang et stort løft igjen. I 2006 kom det nye 300m bane med 50 standplasser på Terningmoen. De første 30 er for 300m, de siste 20 har siden 2008  vær benyttet som 50m bane. En svært så praktisk og populær løsning som det har vært avviklet mange NM på. 

Vi har i dag en fin blanding i medlemsmassen av ungdom, juniorer, seniorer og veteraner og vi har 3 flotte representanter fra Para miljøet. 

Kontaktperson

Bjørn Myrset 90881684 : skytterbjorn@gmail.com