Styret vårt

Hvordan endrer jeg denne siden? (ikke glem å slette meg)

Leder Bjørn Myrset

Rolle: Leder
Tlf:90881684
Epost: skytterbjorn@gmail.com

Ole Nestledersen

Rolle: Nestleder
Tlf: 123 45 678
Epost: epost@her.no

Kasserer

Rolle: Kasserer
Tlf: 123 45 678
Epost: epost@her.no

Leder Ledersen

Rolle: Leder
Tlf: 123 45 678
Epost: epost@her.no

Ole Nestledersen

Rolle: Nestleder
Tlf: 123 45 678
Epost: epost@her.no

Styremedlem

Rolle: Styremedlem
Tlf: 123 45 678
Epost: epost@her.no

Kasserer

Rolle: Kasserer
Tlf: 123 45 678
Epost: epost@her.no